Uber-dom fortæller en grim historie om politikere der slet ikke lever op til deres ansvar

Byretsdommen var klar, og den ramte midt mellem øjnene på de mange Uber-chauffører, som mandag blev dømt for brud på taxikørselsloven og nu skal betale bøder i den helt store kaliber.
Jeg hader snydere. Kan ikke udstå svindel og humbug.  Derfor glæder det mig på den ene side, at chaufførerne stilles til ansvar, når de nu har brudt lovgivningen. 
På den anden side fortæller dommen en typisk historie om, hvem der dømmes, og hvem der slipper fri.
Så når jeg smiler med det ene øje, græder jeg med det andet.
For dommen er et alt for tydeligt eksempel på, at det ofte er småfiskene i de store sager, som dømmes. Det er samtidig historien om bagmænd, som ofte går fri og i dette tilfælde, altså diskussion om Uber i Danmark, en historie om danske politikere, som ikke har fået skabt et regelværk, så alle – fra Skat over Uber til chaufførerne vidste, hvad de måtte indrette sig efter.
Tilbage til dommen, som blev ivrigt dækket i de danske medier. For dommen slog fast, at fire danske Uber-chauffører har overtrådt taxilovgivningen.
Chaufførerne var tidligere blevet dømt for piratkørsel, men med mandagens dom blev de dømt for alle de ture, de havde kørt i Uber-regi – og det er ikke småting, vi taler om.
For en af chaufførerne havde kørt hele 5.427 ture og skal nu af med små 600.000 kr. i bøde for forseelsen.
Det er mange penge for en »lille« Uber-chauffør, men jeg har selvsagt ikke ondt af, at der falder dom over en person, der har overtrådt den gældende lovgivning.
Vred er jeg derimod på danske politikere, som slet ikke har evnet at favne udviklingen i dét, der populært kaldes »deleøkonomien« – fra Uber til Airbnb.
For fakta er jo, at politikerne ikke har kunnet finde ud af, sammen med deres europæiske kolleger at opstille rammerne for, hvad de nye selskaber må og ikke må. 
Og de har ikke taget de store vurderinger af, hvordan vort samfund indretter sig på den nye type virksomheder, og dermed har politikerne ikke taget stilling til at sikre, hvordan de nye virksomheder og deres medarbejdere får betalt den skat, de skal.
 
Fakta er, at reglerne har flydt – og flyder – og derfor er det nu de små, der rammes, mens de internationale koncerner bag »delevirksomhederne« har alt for frit spil.
I det hele taget giver Uber-dommen mig irriterende flashbacks.
For er det ikke, som om  mønstret gentager sig?
For selv om der er langt – både fysisk og i overført betydning – mellem danske fiskekonger og Uber og Airbnb, er problemet egentligt det samme. Myndighederne har travlt med at gå efter de små og lette sager, mens fiskekongerne i årevis har kunne fifle og tydeligvis slet ikke er blevet matchet af myndighedskrav.
Og har det samme ikke gjort sig gældende i skandalen om udbytteskatten?
Skat har haft styr på os små skatteydere, og der er ikke meget spillerum. Mens der var frit spil til en serie formentlig udenlandske svindlere til at plukke statskassen for 12,4 milliarder kr. 
Så det er garanteret lettere at ramme de små fisk. Men som samfund kan vi ikke tåle, at de store slipper fri – og at vi ikke skaber rammerne for, hvad vi vil acceptere som samfund. 
Derfor er Uber-dommen på en og samme tid både OK og trist.

12 responses to “Uber-dom fortæller en grim historie om politikere der slet ikke lever op til deres ansvar

 1. Nej reglerne har overhovedet ikke flydt. For enhver dansker der kan læse har der på intet tidspunkt været tvivl om at Uberpop som Uber presenterede som samkørsel bvar en klokkeklar overtrædelse af taxiloven og enhver chauffør der kørte for Uber begik en overtrædelse som ganske simpel pirattaxa.

 2. Der har ikke på noget tidspunkt været tvivl om at det er ulovligt. Det umoralske er når politikere som Joakim B Olsen kører med Ulovlig taxi tjenester

 3. Hvorfor er der nogle der bliver ved og ved med at kalde det deleøkonomi.
  Uber har absolut intet med deleøkonomi at gøre.
  Det er bare hardcore business som skider på alle love og regler og misbruger det fine ord deleøkonomi og spiner alle til at tro at det er deleøkonomi.

 4. Fuldstændig spot on Hans Nyberg.

  Næste etape er ubers top i DK der på trods af politianmeldelsen, domme og stadfæstelse af disse, blev ved med at sende ture ud til sine pirattaxaer.

  Hvorfor blev de ved og hvorfor sagde de til deres egen pirattaxa chauffører at de bare skulle fortsætte, havde de fået lovning på politisk hjælp?

  Hvorfor løj ubers ledelse konstant over for deres chauffører.

  Ubers ledelse og konstruktion kan sammenlignes med et pyramide spil tilbage fra 1980’erne. Ubers ledelse sidder risiko frit på toppen alt imens chaufførerne ville tage skraldet når himlen faldt ned.

  Ubers ledelse har erkendt at sende taxa ture ud til deres pirattaxaer unden en tilladelse ved at betale 3 x 10.000 kr i bøde for dette. Ergo ligger den lige til højrefoden.

  Over 1 million ture er sendt ud og af dem er 25% af omsætningen kanaliseret direkte ud af Danmark.

  Nu kan de komme tilbage ved 10.000 kr i bøde pr udsendt tur….. Antallet har Uber jo givet frem til nytåret 2015/16 og lægger vi 2016 oven i så vil bøden blive astronomisk stor.

  Her er de alle 3… Uden moralske skrubber har de efterladt sig 2000 mennesker hvor mange nu lider en økonomisk ruin og andre nu har en plettet straffeattest med skatteundragelse og socialt bedrageri på listen.

  https://uploads.disquscdn.com/images/5e7205eca53a460ae887054f626ff0e82c811b767d7e531c2faf35a775dcc8e0.jpg

 5. Til Justitsminister
  Søren Pape

  Justitsministeren bedes venligst besvare følgende spørgsmål, som er af afgørende betydning for Brancheforeningen Taxiførere i Danmark (TiD) i vore bestræbelser på, at sikre at taxiloven i Danmark overholdes, til gavn for såvel taxierhvervet, samt den grundlæggende retsopfattelse i Danmark.

  Spørgsmål 1

  Hvilke tiltag har Justitsministeren foretaget, eller agter at foretage, i forbindelse med at rejse sigtelse overfor Uber Technologies medvirkeransvar, i forbindelse med de resterende ture, som Uber har formidlet i 2015, udover de 3, som Uber allerede har anerkendt at have gjort sig selv skyldig i?

  Spørgsmål 2

  Hvilke tiltag har Justitsministeren foretaget, i forbindelse med fremskaffelse af kørselsoplysninger under Uber regi for kalenderåret 2016 – de såkaldte ”hollændertal”?

  Spørgsmål 3

  Hvilke tiltag har Justitsministeren foretaget for at få rejst sigtelse overfor en række nye kørselstjenester, der med al sandsynlighed må antages at formidle taxikørsel på samme måde som Uber, uden lovlig tilladelse hertil?

  Vi skal herunder redegøre for årsagerne til disse 3 spørgsmål.

  Uddybende bemærkninger til spørgsmål 1:

  Der henvises til følgende retslige afgørelser:

  – Domme afsagt af Københavns byret den 8. juli 2016 i sagerne SS2 -4688/2016, SS 2-4689/2016, SS -4690/2016, SS 2-4691/2016, SS 2-4692/2016 og SS 2-4693/2016. Her blev det slået fast, at Uberkørsel var ulovlig taxikørsel.

  – Stadfæstelse af ovennævnte dom, ved kendelsen i Østre Landsret af den 18. november 2016.

  – Dom afsagt i Københavns Byret den 28. august 2017 hvor Københavns Byret har afsagt dom i 4 sager mod personer, der var tiltalt for overtrædelse af taxikørselsloven, bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 om særlige krav til taxier mv. og færdselsloven ved at have udført taxikørsel i strid med de godkendelseskrav, der gælder til fører og bil, med afsæt i de særlige ”hollænderpapirer”.

  – Retsmøde mod Uber, berammet til 24. april 2017, i hvilken Uber Technologies Inc stod tiltalt for medvirken til overtrædelse af taxiloven i forbindelse med formidlingen af 3 taxiture via Uber platformen. Denne sag endte uden dom, idet Uber accepterede tiltalen, og før retssagen valgte at betale anklagemyndighedens påstand om en bøde på kr. 10.000 for hver ulovligt formidlet tur.

  Med ovenstående retslige afgørelser, står det herefter fast, at kørsel formidlet via Ubers platform, i den form det er foregået i Danmark, er ulovligt. Det er tillige slået fast, at oplysninger fra de hollandske skattemyndigheder kan løfte bevisbyrden for at kørslerne (og hermed formidlingen af dem) er foregået, og dette på en strafbar måde. Hertil kommer så, at Uber har anerkendt sin skyld i medvirken til disse ulovligheder, ved at acceptere en bøde på kr. 30.000 for 3 ture, og må vel således også kunne antages at kunne påtage sig skylden for de resterende.

  Det står således, at Uber har gjort sig skyldig i samtlige ture, formidlet via Ubers platform for kalenderåret 2015, hvorfor de således ligeledes må acceptere at modtage en straf for medvirkeransvar for disse også, idet det jo ikke er blevet mere lovligt ved at man blot har betalt en bøde for de første 3, ud af adskillige tusinde flere.

  Af hensyn til den almene retsopfattelse i samfundet, vil det derfor forekomme besynderligt, såfremt man ikke også vælger at retsforfølge Uber for de resterende ture, fra 2015. Politiets advokaturchef Vibeke Torkild-Jensen har ved tidligere lejlighed gjort gældende, at den samlede bøde kan stige betragteligt, såfremt man fik medhold i prøvesagen, fordi man så kan rejse tiltale mod Uber for medvirken til ulovlig taxakørsel for hver enkelt tur, som en Uber-chauffør bliver dømt for. Nu har man således fået medhold i prøvesagen.

  Dette er således baggrunden for TiD’s forespørgsel til Justitsministeren hvad han har tænkt sig at gøre i denne sag, således at Uber Technologies også bliver dømt for deres medvirkeransvar for de resterende uberture formidlet i 2015, på baggrund af ”hollændertallene”.

  Uddybende bemærkninger til spørgsmål 2:

  Eftersom cirka 1.500 Uberchauffører nu kan idømmes en straf med afsæt i dommen i Københavns Byret af 28. august 2017, f.s.v. angår de kørselsoplysninger under Uber-regi som samarbejdet mellem en række EU-landes samarbejde under hensyn til reglerne i EU direktiv 2011/16/EU artikel 16 om udveksling af oplysninger af skattemæssig karakter har tilvejebragt, vil det således have stor relevans for de fremtidige retssager mod Uberchauffører, at også lignende oplysninger for kalenderåret 2016 (og efterfølgende 2017), tilvejebringes, således at alle Uber-chauffører kan dømmes for deres lovovertrædelser, og ikke kun nogle af dem, når bevismateriale foreligger.

  For TiD er det afgørende, at alle Uber-chauffører straffes ligeligt, i forhold til hvor meget omsætning de på uretmæssig vis har tilegnet sig. Dette for at sikre, at det ikke kun er nogle få, der derved straffes for noget, som adskillige andre tillige har gjort sig skyldige i.

  Vi ved nu, at hollændertallene kan anvendes til bevisførelse (med mindre en eventuel ankesag ved Østre Landsret når frem til et andet resultat). Derfor finder vi det af afgørende betydning, at Danmark under henvisning til EU direktiv 2011/16/EU, på samme måde som det er sket med hensyn til oplysningerne fra 2015, ligeledes sikrer en tilvejebringelse af tilsvarende oplysninger for kalenderåret 2016, for at sikre en retfærdig udgang på denne sag. Vi mener, at processen bør sættes i værk allerede nu, således at anklagemyndigheden ikke risikerer at stå med forældede sager.

  Uddybende bemærkninger til spørgsmål 3:

  I perioden efter Ubers frivillige tilbagetrækning fra det danske taximarked den 18. april 2017, er en række lignende tjenester skudt op. Flere af dem, med personer der var kendt af politiet, som Uberchauffører, endda en enkelt der af Københavns Byret er fundet skyldig i overtrædelse af taxiloven for udførelse af ulovlig Uberkørsel.
  TiD mener ikke, at have erfaret, at politiet har foretaget sig noget, i forhold til de anmeldelser for overtrædelse af taxikørselsloven, som Trafikstyrelsen har foretaget. Kan dette afkræftes?

  Det skal ingen hemmelighed være, at TiD er af den opfattelse, at disse tjenester helt uomtvisteligt overtræder dansk lov, og vi finder at et midlertidigt stop i disse tilfælde vil være den korrekte måde at håndtere disse virksomheder på. Alternativt, og måske endda endnu bedre ville det efter vores opfattelse være, at man fik lukket dem, allerede ved teleudbyder, således at deres taxitjenester ikke var tilgængelige, i hvert fald ikke før en domstol måtte være nået frem til, at de fungerer indenfor rammerne af dansk lovgivning. Vi m¨som minimum forvente, at anklagemyndigheden rejser tiltale mod disse app-baserede kørselstjenester, der i dag kan kendes únder firmanavne som UrbanGo (tidl. UbrCity), Habil, Avanti m.fl. og de efterfølgende bliver dømt.

  Brancheforeningen Taxiførere i Danmark (TiD) vil imødeser ministerens snarlige svar på disse spørgsmål, idet vi ikke tvivler et øjeblik på, at overholdelse af landets lov og ret ligger ministeren stærkt på sinde.

  På forhånd tak.

  Med venlig hilsen

  Brancheforeningen Taxiførere i Danmark (TiD)

  Thomas Wiigh Larsen / Søren H. Nicolaisen

 6. Det jeg savner i den her sammenhæng, er at typer som Joachim B. Olsen indrømmer sit medansvar.

  Manden har deltaget i at lokke svagt begavede til at begå lovbrud.

 7. Når Peter Bentsson har forstået, at Uber ikke er deleøkonomi, så kan han skrive sin kronik vers. 2.0

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *